Ordlista

Oavsett om du är erfaren eller helt ny på jobbet kan det faktiskt vara lite knepigt att ha koll på alla ord och förkortningar som används inom vård och omsorg. Passa på att läsa på så är du förberedd!

Appva MCSS Verksamhetssystem för att signering av hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel dela ut läkemedel.

Annevik Den gula villan i Annevik är ett vattenhål för många omsorgstagare. Här finns rullstolsanpassad brygga, trampbåt, flotte och det mesta annat för att förgylla en dag. Här ordnar även Oms fritid läger på sommaren.

Daglig verksamhet Ska inte blandas ihop med dagverksamhet. Daglig verksamhet är till för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är som deras jobb. Det kan vara allt från produktionsarbete till socialt inriktade verksamheter.

Dagverksamhet Icke att blanda ihop med daglig verksamhet. Dagverksamhet är insatser för äldre ofta demenssjuka omsorgstagare för att skapa en meningsfull sysselsättning och stimulans. Omsorgstagarna på dagverksamhet kallas för gäster.

Delegering Det är sjuksköterskorna som ger dig delegering. Det innebär att du till exempel får dela ut läkemedel och mediciner. För att få delegering behöver du först bli godkänd i en introduktionsutbildning.

Digitala lås Om du jobbar i hemtjänsten hanterar du inga nycklar. Istället har omsorgstagarna digitala lås som du får åtkomst till.

Elcykel Främsta transportmedlet för dig som jobbar i hemtjänst.

Fika Paus från arbetet. Dags att dricka kaffe!

Hemtjänst Man kan få hemtjänst efter beslut från en handläggare. Ofta är det äldre personer, men det kan vara invånare i alla åldrar som ha insatsen. Oftast har man hjälp med städ, tvätt, få mediciner och annat som får vardagen att fungera.

HSL Förkortning för hälso- och sjukvårdslagen, det vill säga lagen som styr sjukvårdsinsatser.

Insidan Internt namn för intranätet. Här hittar du aktuell information, rutiner, manualer, telefonnummer, länk till hr-system och mycket mer.

Kommunbakelse Skämtsam benämning på skorpor och mariekex.

Lifecare Samlingsnamn för verksamhetssystem för dokumentation, rapportering, avvikelser och mycket mer.

LSS Lagen om stöd och service. Den här lagen finns till för personer med en funktionsnedsättning, för att de ska få rätt till den hjälpen de behöver. Överkurs är att kunna de olika personkretsarna, men öva in meningen ”Alla har rätt till ett gott och självständigt liv”, så är du på banan.

Mejselgatan På Mejselgatan 4 hittar du alla fysioterapeuter, arbetsterapeuter, hjälpmedelsverksamheten och nattpatrullen.

Oms fritid Oms fritid fixar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Allt från sångkvällar, dans till resor.

Omsorgens handböcker Webbplats där alla hälso- och sjukvårdsrutiner finns samlade.

Rapport En form av överlämning av information innan du börjar ditt arbetspass. Om det hänt något du behöver ha koll på, helt enkelt.

Sandvägen Sandvägen 2 är kontor och utgångspunkt för de flesta av sjuksköterskorna som jobbar inom vård och omsorg.

Sarong Inte något du köper i Thailand utan överdelen till dina arbetskläder.

Sekretess och tystnadsplikt När man jobbar inom vård och omsorg har man alltid sekretess och tystnadsplikt. Det betyder att du inte i varken i ord, handling eller skrift får lämna ut uppgifter om omsorgstagare eller deras behov av stöd, service och omsorg eller privata situation utan att personen själv har godkänt det. Sekretessen gäller även efter du har slutat din anställning.

Seniorlots Den som är 65 år och äldre och behöver guidning i samhället kan ringa till Växjö kommuns kontaktcenter och be att få prata med seniorlotsen. Då kan man få telefonnummer och kontaktuppgifter till organisationer, företag och annat som kan underlätta vardagen.

Sjukgymnast Fråga aldrig en fysioterapeut vad skillnaden mellan en sjukgymnast och en fysioterapeut är, då suckar de djupt. Men så du har koll – fysioterapeut och sjukgymnast är precis samma sak.

Särskilt boende Särskilt boende är en boende- och vårdform för de sköraste och mest sjuka äldre. Man får en plats på särskilt boende efter beslut från en handläggare. De boende har egen lägenhet, med det finns gemensamma utrymmen för måltider och socialt umgänge.

SoL Socialtjänstlagen. Detta är en av lagarna som styr vilka insatser omsorgstagare får. Ett vanligt uttryck du kommer höra är ”Hen har insatser enligt SoL”.

TCP Förkortning för Time Care Planering. Och vad är då det? Jo, schemaläggningssystemet.

Timmis Förkortning för timvikarie.

TP Förkortning för verksamhetssystemet Timepool. I TP bokas du på arbetspass om du är timvikarie. Nej, förlåt, timmis heter det ju.

Träffpunkt Sociala aktiviteter för äldre personer. Träffpunkter finns både på särskilda boenden och på andra platser runtom i kommunen. Här bjuds det på fika och aktiviteter för den som vill komma hemifrån en stund och träffa andra äldre.

Utsidan Internt smeknamn för Växjö kommuns webbplats vaxjo.se.