Handläggare

Som handläggare på en myndighetsavdelning utreder och fattar du beslut om olika insatser för personer som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Det kan vara stöd så som hemtjänst, boendestöd, matdistribution, ledsagarservice eller särskilt boende.

Besluten fattas enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Arbetstider

Dagtid, måndag till fredag.

Utbildning

Socionom eller motsvarande. Vi söker även dig som är i slutet av din utbildning.

Körkort

Krav

Lediga jobb!

Handläggare

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Omfattning: Heltid Antal platser: 5 st