Omsorgsassistent / omsorgsbiträde

Det finns flera olika typer av inriktningar om du sommarjobbar som omsorgsassistent eller omsorgsbiträde. Gemensamt för dem alla är att du jobbar med personer med olika former av funktionsnedsättningar.

I daglig verksamhet

När du jobbar i daglig verksamhet ger du stöd till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet innebär att på ett kreativt sätt stödja omsorgstagaren i dess arbetsuppgifter på den dagliga verksamheten.

Innehållet i verksamheten varierar från sinnesstimulerande och socialt inriktade aktiviteter till produktionsarbete i egen verksamhet eller i ett företag.


Arbetstider

Dagtid, måndag till fredag.

Utbildning

Vi lägger fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg.

Inriktning intellektuell funktionsnedsättning

Du ger stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet kan ske både i det egna hemmet och i gruppbostäder.

Behovet av stöd anpassas efter varje omsorgstagare och varierar mellan olika arbetsplatser. En del omsorgstagare har stora funktionshinder och behöver mycket stöd och hjälp i vardagen, andra har mindre men där det mer kan handla om att motivera och hjälpa till att organisera och planera/strukturera.

På alla arbetsplatser innebär arbetet att utveckla personernas självständighet i det dagliga livet och på fritiden efter var och ens förmåga.


Arbetstider

Oregelbundet. Dag, kväll, helg och natt.

Utbildning

Vi lägger fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg.

Inriktning korttidsvistelse för barn och ungdom

Korttidsvistelsen vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 5-18 år med olika funktionsnedsättningar.

Arbetet bygger på ett pedagogiskt och strukturerat förhållningssätt som är anpassat utifrån varje barn och ungdom. Du ger stöd i det dagliga livet samt vid kultur- och fritidsaktiviteter och arbetet genomförs både inomhus och utomhus.

I arbetet ingår också alla förekommande sysslor som ingår i ett hem, så som matlagning, städning och tvätt.


Arbetstider

Oregelbundet. Dag, kväll, helg och natt.

Utbildning

Vi lägger fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg.

Lediga jobb!

Jobb inom vård och omsorg

  • Undersköterska
  • Vårdbiträde
  • Omsorgsassistent / omsorgsbiträde
  • Boendestödjare
  • Personlig assistent