Undersköterska / vårdbiträde

Det finns flera olika typer av jobb som undersköterska/vårdbiträde. Gemensamt för alla inriktningar är att du ger stöd och hjälp till äldre personer.

Särskilt boende

Som undersköterska eller vårdbiträde i särskilt boende arbetar du för att stödja omsorgstagarna i vardagen med omvårdnad, på- och avklädning, personlig hygien, dusch, städ, tvätt, promenader och social samvaro. På ett särskilt boende bor framförallt äldre personer med stort behov av omsorg.

Du kommer också att ha olika hälso- och sjukvårdsuppgifter som delegeras av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Det finns även korttidsboende som är till för omsorgstagare som behöver en viss tid för återhämtning/rehabilitering innan de flyttar hem eller till ett särskilt boende.


Arbetstider

Oregelbundet. Dag, kväll och natt.

Utbildning

Vi lägger fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg.

Hemvård

Som undersköterska eller vårdbiträde i hemvården hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem. Du tar dig mellan omsorgstagarna genom att gå, cykla eller köra bil. Exempel på arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete, på- och avklädning, personlig hygien, dusch, städ, promenader, inköp och social samvaro.

Du kommer också ha delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Du jobbar i en hemvårdsgrupp som har hand om ett visst geografiskt område. Du kan jobba både i Växjö stad, på landsbygden eller någon av tätorterna.


Arbetstider

Oregelbundet. Dag och kväll.

Utbildning

Vi lägger fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg.

Nattpatrull

Som undersköterska eller vårdbiträde i nattpatrullen utför du omvårdnadsarbete nattetid i omsorgstagares hem, på särskilda boenden och i bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Du kommer alltså möta många olika personer med olika sortera behov.

I arbetet ingår att både om att utföra planerade insatser och att åtgärda trygghetslarm.

I nattpatrullen kör du bil och du är oftast ensam på dina turer. Nattpatrullen är indelad i fyra geografiska områden med både stad och landsbygd.


Arbetstider

Oregelbundet. Natt, vaken natt.

Utbildning

Vi lägger fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg.

Körkort

B-körkort. Manuell eller automat.

Dagverksamhet

Som medarbetare i dagverksamhet stödjer och handleder du demenssjuka omsorgstagare som har betydande svårigheter i det dagliga livet.

Målet med dagverksamheten är framför allt att upprätthålla kvarvarande funktioner hos personer med demens och att ge meningsfull sysselsättning och stimulans. Verksamheten erbjuder också stöd och avlösning till närstående.


Arbetstider

Dagtid, måndag till fredag.

Utbildning

Vi lägger fokus på personlig lämplighet. Det är önskvärt om du har en avslutad eller en pågående utbildning inom vård och omsorg.

Lediga jobb!

Jobb inom vård och omsorg

  • Undersköterska
  • Vårdbiträde
  • Omsorgsassistent / omsorgsbiträde
  • Boendestödjare
  • Personlig assistent